Dechrau Canu Dechrau Canmol Abergele

Mae cwmni Rondo yn recordio rhifyn o Ddechrau Canu Dechrau Canmol yng Nghapel Mynydd Seion Abergele ar y 27ain o Hydref 2019. Mae’r manylion ar y poster yma:
(This is a recording of a Welsh-laguage S4C hymn singing programme, a bit like Songs of Praise, in Mynydd Seion, Chapel Street, on 27 October 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *