Recordio Dechrau Canu Dechrau Canmol S4C ym Modelwyddan

Cysylltodd Lois Gwen o gwmni Rondo i adael inni wybod eu bod yn recordio rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol i S4C yn yr Eglwys Farmor, Bodelwyddan, ar 20fed o Dachwedd. Croeso ichi alw heibio a mwynhau canu emynau gyda nhw.

S4C comes to Bodelwyddan’s Marble Church on the evening of 20 Nov to record the Welsh Songs of Praise equivalent: Dechrau Canu Dechrau Canmol

Find out about Heritage Lottery funding opportunities in Abergele

There’s a funding presentation by Heritage Lottery in Itaca, Abergele, 12 noon on Thursday 12 January 2017. It’s free to attend but you do need to book your place.

Cofiwch am fore coffi Cronfa Drefdadaeth y Loteri yn Abergele ar 12fed o Ionawr 2017. Bydd sgwrs am gyllid CDL….a darn o gacen.