Darlith Cymdeithas Emrys ap Iwan talk

This is a bilingual post; the English follows the Welsh…

Rwyf wedi derbyn gwahoddiad gan Gymdeithas Emrys ap Iwan i gyflwyno darlith am y wefan hon – Abergele Post – a hanes Abergele o safbwynt hanesyddol o’m hatgofion o’r dref yn y 60au a’r 70au. Mae’r ddarlith am 7.30yr hwyr yn Festri Capel Mynydd Seion ar nos Wener 21ain o Dachwedd 2014. Byddaf yn dangos lluniau o’r dref o’r cyfnod ac yn son am ambell gymeriad a digwyddiad cofiadwy. Mae na groeso cynnes i chi ddod i wrando.

I’ve been invited by the Emrys ap Iwan Society to present a lecture in Welsh about this Abergele Post website and my memories of growing up in Abergele in the 60s and 70s. It’s on Friday 21 November at 7.30pm at Mynydd Seion Chapel Vestry. It’s a visual presentation with lots of photos and images of the town. I’ll look back at some of the town’s characters and happenings. There is no simultaneous translation but, if you’re a Welsh speaker or have any understanding of Welsh, you’ll be made most welcome.

Gareth Morlais. Photo/llun: Ashroplad
Gareth Morlais. Photo/llun: Ashroplad

4 thoughts on “Darlith Cymdeithas Emrys ap Iwan talk

 1. anwen jones:

  Noson wych gyda llawer o atgofion a chyfarfod cyfeillion.
  Diolch Gareth a Chymdeithas Emrys ap Iwan am noson i’w chofio.

  1. Gareth Morlais:

   Diolch Anwen. Nes i fwynhau dysgu cymaint am hanes Abergele oddi wrth y gynnulleidfa.
   (Anwen’s thanking me for making a presentation to Cymdeithas Emrys ap Iwan last night and I’m replying saying how much I learned for the audience members – a kind of crowdsourced history night.

 2. Goronwy Davies (Llywydd):

  Llawer o ddiolch, mae gan Abergele lawer yw gynnig mewn atgofion. Siopau teuluol. y FFeiriau. Cymeriadau bron I gyd wedi mynd ar gymdeithas wedi llwyr newid. Digon o fobl ifanc yw gweled yn cerdded y stryd gyda Mobiles yn ei dwylo. Efallai na fi sydd yn hen ffashiwn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *