Recordio Dechrau Canu Dechrau Canmol S4C ym Modelwyddan

Cysylltodd Lois Gwen o gwmni Rondo i adael inni wybod eu bod yn recordio rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol i S4C yn yr Eglwys Farmor, Bodelwyddan, ar 20fed o Dachwedd. Croeso ichi alw heibio a mwynhau canu emynau gyda nhw.

S4C comes to Bodelwyddan’s Marble Church on the evening of 20 Nov to record the Welsh Songs of Praise equivalent: Dechrau Canu Dechrau Canmol